głos pyrzyckiej młodzieży

Mamy niezwykłe mapy

Były wydane pomiędzy I a II Wojną Światową. To mapy taktyczne, wykorzystywane zarówno przez wojsko, jak i… Akademię Wychowania Fizycznego.

Mapy są precyzyjne, naniesiono na nie groble, większe głazy, a nawet ogrodzenia. Do dziś przetrwały i mamy skany w dużych rozdzielczościach. Tak wyglądały Pyrzyce i okolice w 1921 oraz w 1935 roku.

Wszystkie mapy wydane zostały przez Wojskowy Instytut Geograficzny. Jadnak jak widać po sygnaturach i pieczęciach, te wydania kartograficzne służyły nie tylko Polakom.

Źródło: http://igrek.amzp.pl