głos pyrzyckiej młodzieży

Pieniądze z budżetu obywatelskiego trafią do Żabowa. W kolejnej edycji będą zmiany?

Pierwszy, historyczny konkurs w ramach budżetu obywatelskiego w Pyrzycach za nami. Wiadomo już, że wygrał pomysł związany z budową kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Żabowie. Wstępne szacunki mówią, że inwestycja pochłonie blisko 200 tys. złotych.

Pierwsze rozstrzygnięcia niewątpliwie cieszą mieszkańców Żabowa.

Redaktor Martyna Prajzendanc pyta o problemy przy procedurze rozstrzygania konkursu, a także o to, czy możliwe jest w przyszłości podzielenie środków z budżetu obywatelskiego na odrębne zadania miejskie i wiejskie.

 

 

Foto: pixabay.com