głos pyrzyckiej młodzieży

mapa

Mamy niezwykłe mapy

Były wydane pomiędzy I a II Wojną Światową. To mapy taktyczne, wykorzystywane zarówno przez wojsko, jak i… Akademię Wychowania Fizycznego. Mapy są precyzyjne, naniesiono na nie groble, większe głazy, a…