głos pyrzyckiej młodzieży

Dzięki geotermii mamy wyjątkowo czyste powietrze! Nie ma kotłowni, nie ma problemów ze smogiem

W pyrzyckiej ciepłowni odbyły się uroczystości zakończenia budowy odwiertu GT-1 bis. Nie zabrakło uroczystego przecięcia wstęgi przez władze gminy oraz zaproszonych gości.

Wśród uczestników znaleźli się m.in. Paweł Sałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Artur Michalski – Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Andrzej Grzany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska czy też Prezes Zarządu Sp. z o.o. Geotermia Pyrzyce Bogusław Zieliński.

Nowy odwiert działa od września ubiegłego roku, jego głębokość wynosi 1770 metrów, temperatura wydobywanej wody wynosi 65,5 °C.

Lilia Zdunowska i Bartek Chojecki pytają burmistrza Marzenę Podzińską i prezesa spółki Bogusława Zielińskiego o znaczenie inwestycji.

 

Otwarcie odwiertu geotermicznego – rozmowa z burmistrz Pyrzyc, Marzeną Podzińską


Otwarcie odwiertu geotermicznego – rozmowa z Prezesem Zarządu Sp. z o.o. Geotermia Pyrzyce, Bogusławem Zielińskim

 

 

Foto: Rafał Remont